Slovenská coursingová asociácia
Základné informácie

Základné informácie

Coursing nechrtích plemien psov na Slovensku zastrešuje Slovenská coursingová asociácia.

Podmienky a pravidlá organizovania coursingových tréningov a pretekov sú upravené v Coursingovom poriadku pre nechrtie plemená psov